Žádný zisk nikdy nevytvoříme upozornil Lich

Eurozprávy citují nového GŘ DPP(viz titulek).

Kompenzační pravidla EU (Nařízení č. 1370/2007) hovoří poněkud jinak.

Dopravce má totiž za své služby v rámci závazku veřejné služby obdržet kompenzaci ve výši, která pokryje jeho účelně vynaložené provozní náklady a zároveň také přiměřený zisk, ze kterého bude hrazena obnova aktiv společnosti.

Pokud tedy nový GŘ neplánuje tvorbu žádného, tedy ani přiměřenéhozisku, je otázkou, z čeho bude reprodukce aktiv hrazena. Další otázkou je dodržení principu péče řádného hospodáře (zákon 513/1991 Sb.). Pravděpodobně není možné obchodní společnost úmyslně zbavit významné části jejích příjmů.