Výsledky DPP (rok 2013 ve srovnání s rokem 2011)

"Mé závěry vedou k tomu, že rok co rok tato struktura tunelovala okolo miliardy korun." řekl k hospodaření DPP 20.8.2012  Mgr. Láska. Po odchodu oné "skupiny", která dosahovala opakovaně pozitivních výsledků hospodaření, se však paradoxně  výsledky DPP soustavně zhoršují. Dříve vysoce ziskový podnik tedy jezdí méně, dráž, v nižší kvalitě, to vše při navyšování odměn neproduktivních zaměstnanců a omezování obnovy stvávajícího majetku a redukci investic do rozvoje dopravní sítě. 

                                                        
 

DPP v roce 2013 oproti r. 2011 jezdí méně (o 3%), každý ujetý km stojí o 10,9% více, celkové náklady místo Doc. Svobodou avizovaného poklesu o 1,5 miliardy naopak vzrostly o 1,2 mld. (tj. o 7,3%).

Podnik, který dříve dosahoval miliardového zisku, je od r. 2012 soustavně ve ztrátě téměř 400 mil. Kč, a to při nezměněných smluvních podmínkách (smlouva s MHMP platí od r. 2010).
 
Tempo oprav majetku se snížilo o 13,9%, výstavba nových tratí a metra je nižší o 15,2%. Investuje se o 1,4 mld. Kč méně.

Dokonce i klíčové ukazatele kvality poskytování přepravy jsou nižší, některé vykazují trvalý pokles (např. bezbariérovost metra či funkčnost prodejních jízdenkových automatů). 
 
Neopodstatněný je růst mzdových nákladů o 240 mil. Je neuvěřitelné, že 130 mil. (tj. 54%) z tohoto navýšení šlo na platy a odměny statutárních orgánů a THP zaměstnanců.

 

Viz také: 

Srovnání do r. 2010

Roky 2013 a 2010

Primátor: Hospodaření DPP zkoumá audit

Nehospodárnost DP

Ukazatel EVA podle ČEKIA