Tunel Blanka

Česká pozice dnes informovala o výsledcích právní analýzy smluv a dodatků k tunelu Blanka. 

Hlavním závěrem zpráva White Case je fakt, že dodatky ke smlouvám o výstavbě tunelu Blanka za působení Doc. Svobody byly zřejmě uzavřeny v rozporu se zákonem.

Zpráva konstatuje že:

  • docházelo k obcházení zákona o veřejných zakázkách, a to zneužíváním tzv. "krizového stavu, resp. časové tísně", kdy důvody těchto krizových situací nebyly prokázány
  • dodatky byly podepsány podřízeným Svobody bez předchozího souhlasu Rady (dodatky byly podepsány na základě plné moci udělené primátorem Svobodou řediteli OMI Beránkovi - Rada o těchto zplnomocněních nebyla informována)  
  • nebyly dodrženy kontrolní úkony podle vnitřních předpisů MHMP a tedy lze uvažovat o dovození odpovědnosti jednotlivých osob, orgánů a zaměstnanců MHMP, kteří se účastnili procesu schvalování zadávací a smluvní dokumentace

Zpráva mimo jiné uvádí, že:

  • v květnu 2012 došlo k navýšení předpokládané ceny díla o 6 289 167 090,- Kč
  • "...limit pro samostatné jednání ředitele OMI byl překročen..."
  • OMI podléhá dohledu, který vykonává primátor HMP

S přihlédnutím k výše uvedeným faktům získávají vyjádření bývalého primátora Svobody o tom, že díky jemu se ušetřily na tunelu Blanka 2 miliardy a zejména že mu za dobu jeho fungování ma MHMP nelze nic vytknou, zcela jiný význam. 

 

Viz také: 

Blížící se konec mediální frašky ?

Primátor Svoboda - mistr miliardových úspor

Kde je uspořená libra ?

Neschopný p. Bohuslav Svoboda