SMS jízdenka v r.2008 a dnes

7.5.2008 se tématu věnoval Ekonom (https://ekonom.ihned.cz/c1-24570450-nenapadny-prachosaj), ze kterého citujeme:

"Bezhotovostní placení mýtného, jízdného, parkovného či zdravotnických poplatků je velmi nákladné. Provozovatelé systémů "spolykají" 30 i více procent z tržeb."

"Nabízí se ale otázka, zda jsou tyto novoty stejně přínosné a výnosné i pro instituce, které poplatky vyměřují. Průzkum, který si týdeník Ekonom v této oblasti udělal, potvrdil, že 25 až 30 procent z vybraných peněz jde technologickým firmám - provozovatelům služeb a mobilním operátorům. Čistý výnos z prodané SMS jízdenky, SMS parkovacího lístku či SMS regulačního poplatku je tak na úrovni 70 až 75 procent."

"Kupříkladu ve zmíněném Hradci Králové, kde městský parkovací systém na základě dlouhodobé koncese provozuje trutnovská firma Atol a kde má chystaný projekt "SMS parking" zabezpečovat pražská firma Erika, jsou připraveni vyšší náklady přenést přímo na řidiče. Zástupci města věří, že ti to budou akceptovat, protože ocení vyšší komfort. Náklady na použití bezhotovostní platby formou SMS zprávy jsou na úrovni 30 procent. V současné době by to znamenalo, že tam, kde se nyní v hotovosti platí za parkování 20 korun za hodinu, by hodina zaplacená formou SMS zprávy stála 30 korun," nezastírá náměstek primátora Boris Herman."

11.6.2008 se tématu věnovaly i Hospodářské noviny (https://tech.ihned.cz/c1-25407670-sms-jizdenky-milionovy-byznys), ovšem nikoliv dnešním bulvárním a konfrontačním stylem. Uvádí se zde např. toto:"Dopravní podnik pak sám oslovil několik softwarových firem a poptával vhodný software, na kterém by služba běžela. Firmy za něj ale chtěly až 20 milionů korun, zatímco Crowsnest jej nabízel zdarma, protože měl být provozovatelem služby."

18.12.2008 se na svém zasedání  tématu ceny SMS jízdenky věnovala také dozorčí rada DP (informaci si vyžádal její předseda JUDr. Rudolf Blažek z ODS). Informaci o rozdělení výnosů mezi operátory a DP byla vzata bez dalšího na vědomí. Vlastník DP (hl.m. Praha tedy byl od samého počátku o nákladech souvisejících s poskytováním této služby informován).

Závěrem:

To, že SMS služba je službou prémiovou (tedy poměrně drahou), kde není vhodné její náklady přenášet na koncového uživatele se ví již delší dobu. To, co zatím nezaznělo, je např. skutečnost, že SMS jízdenka znamenala dle výzkumu chování cestujících z r. 2008 dodatečný příjem pro DP, a to od těch, kteří nemohli vzhledem k absenci prodejních automatů jízdní doklad zakoupit (citace z prezentace Deloitte/Westminster:"70% uživatelů SMS jízdenky se rekrutuje z tzv. "nedobrovolných černých pasažérů" - tedy pasažérů, kteří chtěli za jízdu zaplatit, ale neměli dostupnou možnost nakoupit jízdenku"