S bezdomovci nic nezmůžeme

Redaktor HN Šitner se ve svém článku z 23.5.2012 vyjadřuje k problematice nočních spojů, resp. černých pasažérů a bezpečnosti řidičů na těchto linkách.

Závěrem článku formuluje závěry:

"To všechno jen naznačuje, jak dopravní podnik smýšlí o svých zákaznících. Dopravní podnik ovládla děsivá představa, že si cestující nebudou chtít jízdenku koupit a řidiče budou napadat." Dále ironizuje nedávné pozitivní vyjádření V. Licha o návratnosti instalace turniketů v metru.

Poznámky k některým bodům:

  • Bezpečnost v ulicích a dopravních prostředcích není v kompetenci DP. Je na orgánech státní správy, aby zajistily ochranu majetku a zdraví občanů. DP může sice úzce spolupracuje s městskou policií, nicméně rozsah obsluhovaného území je nad rámec možností specializovaných útvarů.
  • V Belgii je například tato situace řešena tak, že zaměstnanci přepravce mají statut "veřejného činitele", jsou tedy v dopravních prostředcích postaveni na roveň policejnímu úředníku.
  • K projektu turniketů se negativně vyjadřovala bývalá zástupitelka Kolínská, která se odkazovala na alternativní studii, údajně prokazující nevýhodnost projektu. Nutno zmínit, že ona studie nebyla nikdy prezentována ani předložena k oponentuře dopravnímu podniku.