Rozpočtové určení daní

Jak se ztráta 650 miliónů korun (díky novele zákona klesnou příjmy velkých měst ve prospěch menších) promítne do městského rozpočtu? Primátor Prahy Bohuslav Svoboda: “Počítáme s tím, že snížíme náklady v dopravním podniku.”

Tyto "úspory od primátorova stolu" budou patrně (jako vždy, naposledy například při změně sazby DPH, kdy DP nemohl provést úpravu cen o její zvýšení) realizovány tak, že v rozporu se smlouvou, která již sama o sobě snížila protiprávně příjmy DP o 9 mld. Kč, bude pouze snížena úhrada za služby, přičemž jejich objem zůstane zachován. Tedy stručně - vedení DP dostane příkaz snížit náklady, bez možnosti zvýšit ceny jízdného a bez jakéhokoliv omezení přepravních výkonů.

Pro pořádek je vhodné připomenout volební programy z r. 2010 (Pozn.:V době primátora Béma údajně spočítali úředníci magistrátu celkovou hodnotu jeho předvolebních slibů na částku několika set mld. Kč.):

  • ODS: “Úroveň a rozsah dopravy a MHD má bezprostřední vliv na kvalitu života každého občana a návštěvníka Prahy, proto je další rozvoj a zkvalitnění této oblasti naší velkou prioritou.”
  • TOP 09: “Za rozhodující system městské dopravy považujeme dopravu hromadnou. Do jejího rozvoje dáme nějvětší část městských peněz."

Viz také:

Bývalý ekonomický šéf dopravního podniku žaluje současné vedení

Dopravnímu podniku chybí 700 milionů korun

Těžké časy začínají finančním správcům pražského Dopravního podniku