Prodloužení trasy A - ohrožené dotace z EU

Dříve než se začne s obviňováním DP (resp. bývalého ředitele Dvořáka) v souvislosti s možnou ztrátou sedmi miliard korun, je třeba upozornit na následující fakta:

  • Zastupitelstvo hl.m. Prahy bylo s problémem financování i riziky projektu seznámeno již v květnu 2011 (viz usnesení 7/10 z 26.5.2011, zejména jeho přílohy)
  • dne 31.10.2011 byl finanční výbor magistrátu ve "Zprávě k financování prodloužení metra A", kterou předložil generální ředitel DP Praha, seznámen s riziky projektu (celkem 7 položek). Poslední z rizik, na které DP upozornil, bylo toto: "Požadavek EIA na autobusový terminál a P+R Dlouhá míle (v rámci Buštěhradské dráhy) a jeho neexistence. Nutnost vybudovat nový autobusový terminál Veleslavín pro MHD a příměstské spoje BUS (2.patra-podzemní a nadzemní), P+R 600 míst (3 podzemní patra)."

Ve stejném rozsahu byla 11.5.2011 informována dozorčí rada DP.

 Radní pro dopravu Šteiner dne 26.11.2007 v MF Dnes uvedl:

"V roce 2013 by mělo město otevřít provizorní dopravní terminál na Veleslavíně. “To už by tu mělo jezdit prodloužené metro A. Lidé by tady navíc mohli přestupovat i na železnici,” načrtl budoucnost této části Prahy radní Šteiner. Přibližně po dvou letech, kdy si pražský magistrát maluje, že bude podzemní dráha protažena až k Ruzyni, začne fungovat rozsáhlý terminál na Dlouhé Míli. “Parkoviště a nádraží tu zachytí dopravu ze severu a severozápadu. Velkou výhodou Dlouhé Míle i dalších terminálů bude, že budou hned u pražského okruhu,” podotkl radní pro dopravu. Dodal, že prstenec terminálů kolem Prahy doplní podle současných představ města jako poslední ten v Písnici. Zprovozněn bude zřejmě v roce 2016, až bude jezdit metro D."

 

Nutnosti zbudovat v této lokalitě parkoviště si byla vědoma i Rada hl. m. Prahy již v r. 2009, viz její usnesení č. 1461 z 13.10.2009 (z textu důvodové zprávy: "Dále budou ve vazbě na rozvoj kolejové dopravy pravděpodobně realizována parkoviště Nádraží Ruzyně a Dlouhá míle, případně také Podbaba."

Dále také např. Programové prohlášení Rady pro období 2006-2010, bod 3.3 (Rada "Urychlí výstavbu dalších záchytných parkovišť typu P+R v blízkosti kolejových složek Pražské integrované dopravy (dále jen PID)".

Dokladem zodpovědného přístupu Rady k budování metra je i skutečnost, že přesto, že Zastupitelstvo uložilo Radě povinnost zajistit v rozpočtu 2011 prostředky cca 2 mld. Kč, Rada v rozporu s tímto úkolem naplánovala pro r. 2011 prostředky ve výši pouhých 100 milionů Kč (následně byla tato částka navýšena o 1,5 mld. Kč, viz tisk Rady 4749 z 28.7.2011).