"Prodej" opravárenských závodů

Server Česká pozice v článku Rozehrává se miliardová hra o opravny tramvají hovoří o "...opravny tramvají v pražské Hostivaři. Ty mají bezmála dvoumiliardovou hodnotu.". S touto nesprávnou informací přišly již dříve  Hospodářské noviny (v této souvislosti je proti nim veden soudní spor).

Skutečnost?

Opravny tramvají (OZT), možná kdysi měly v době svého (dávného) vzniku tuto hodnotu. Protože však při uvažovaném outsourcingu nemělo dojít k prodeji nemovitého majetku, ale pouze strojů a zásob, které byly oceněny znaleckým posudkem na zhruba 260 mil. Kč, není tedy možné argumentovat zmíněnými 2 miliardami.

V obdobných obchodních případech v DP bylo obvyklé, že smluvní vztah byl uzavřen na dobu určitou, s opcí na další prodloužení. V případě ukončení smlouvy dochází ke zpětnému prodeji movitého majetku, upravenou o případná zhodnocení.

Otázku, kterou by si měla veřejnost položit, je smysluplnost původního záměru takto rozsáhlý výrobní závod, jehož kapacita nebyla nikdy naplněna, vůbec postavit. Spekulace o zakázkovém krytí (opravy tramvají pro Manilu), jsou spíše zbožným přáním (pohádkou), kterou chlácholí současný střední management v DP nového generálního ředitele.