Primátor: Hospodaření DPP zkoumá audit

První zprávy citují Doc. Svobodu:

"Hospodaření Dopravního podniku přezkoumává audit, jehož výsledky budu znát na konci června. Do té doby se nechci nijak vyjadřovat, neboť nemám dostatek relevantních údajů."

Dostatek relevantních údajů by však neměl být žádným problémem.

Primátor, jako předseda Rady hl. města ve funkci valné hromady, také valné hromadě DP předsedá. Valná hromada schválila bez výhrad v květnu 2011 hospodaření DP za r. 2010, přičemž veškeré informace jsou součástí materiálů, předkládaných valné hromadě ke schválení (interní zpráva o hospodaření, účetní výkazy a podrobná příloha k účetní závěrce).

Magistrát hl. města Prahy má také měsíčně k dispozici aktuální výsledky hospodaření (výsledovku a rozvahu). Podrobnými informacemi disponuje také dozorčí rada, která pravidelně (měsíčně) schvaluje hospodaření společnosti.

Je také na místě zmínit fakt, že dozorčí rada, která si již v r. 2009 vyžádala nezávislou kontrolu nákladů DP (Fakulta dopravní Praha, UDI Morava) a po seznámení se s výsledky šetření konstatovala, že "kladně hodnotí skutečnost, že DP hl.m. Prahy, a.s. v měrných provozních nákladech nepřevyšuje hodnoty, které mají ostatní srovnatelné podniky".

Viz také:

Auditor Láska: Společnice a šmírovačky

Dozorčí rada DPP kritizuje audit: Praktiky StB

Primátorova one man show

V DPP neprobíhá audit. A Transparency International nevěřte

Srovnání do r. 2010

Nehospodárnost DP

Šéf dozorčí rady Zámečník: Utrácení v Lesích není důležité