Pražský dopravní podnik dostal pokutu za klamání zákazníků

Týden s odvoláním na "investigativní" periodikum Insider uvádí:

"Podnik lákal na bezplatné jízdné pro děti od deseti do 15 let a pro seniory od 65 do 70 let, avšak podmínil to pořízením speciální aplikace na kartu Opencard za 120 korun."

Opravdový investigativní novinář by pravděpodobně zjistil, že DP jednal pouze ve shodě s pokyny a záměry tvůrce tarifu PID, kterým je společnost ROPID. Ceny jízdného a důležitá ustanovení tarifu (kterým rozhodnutí o jízdném zdarma v každém případě je) jsou vždy konzultovány s náměstkem pro dopravu, případně dopravním výborem magistrátu a schvalovány Radou. DP tedy, jako pouhý vykonavatel vůle volených zástupců, není v tomto případě zodpovědný za jakékoliv pochybení.