Odveta Doc. Svobody za odvolání V.Licha z funkce představenstva ?

Aktuálně uvádí, že podle primátora se věcí bude už ve čtvrtek zabývat valná hromada podniku, která bude mimořádně svolána.

Kvůli situaci se plánuje také koaliční jednání. "Nejedná se o rozpor v koalici, ale o zjevnou neshodu mezi dozorčí radou jako celkem a panem ředitelem," myslí si Hudeček.

V souvislosti s rychlostí reakce primátora je vhodné upozornit na to, že se svoláním pokračování valné hromady v době řešení tíživé finanční situace DP (v r. 2011) otálel několik týdnů...

Primátor se pravděpodobně pokusí "neposlušnou" dozorčí radu, která si dovolila odvolat velmi nestandardně dosazeného ředitele, odvolat a nahradit ji, stejně jako v případě představenstva DP, vhodnějšími, ohebnějšími a poslušnými členy.

Pro pořádek je nutné připomenout, že dle vyjádření primátora byl Lich doporučen ing. Zámečníkem (t.č. výbor pro audit DP). Oba tito pánové, tedy Lich / Zámečník, se znají (spolu se zastupitelem Tůmou) z Bakalova sdružení Lípa....Propojení Zámečníka a Lásky, rep. Transparency International, je obecně známo (Lesy ČR).