Odměny odborových předáků v DP

Dle důvěryhodného zdroje z DP byly odměny předsedů odborových organizací v 1. polovině 2011 tyto:

 

Předseda č.: Průměrný měsíční plat Kč
1 24 648
2 26 241
3 27 267
4 28 829
5 29 413
6 30 208
7 31 657
8 34 360
9 35 339
10 35 480
11 36 494
12 41 614
13 54 430
14 81 022
Průměr 36 929

 

Plat předsedy č. 14 (který se oproti roku 2010 snížil z 88 000.- Kč) překračuje i plat šéfa odborových svazů Zavadila (dle odhadů novinářů o cca 11 000). Plat předsedy se v připadě stávky nemění - na rozdíl od řadového člena odborové organizace pobírá po dobu stávky plný plat. Zajímavý by byl poměr skutečně odpracovaných hodin těchto předsedů vůči času věnovanému jejich "politické" práci.

Odměna, kterou obdržel v souvislosti s ukončením svého pracovního poměru (nikoliv dobrovolným) např. technický ředitel, je necelým desetinásobkem mzdy předsedy č. 14. Což je v případě této vrcholné manažerské pozice standardem a v zásadě odpovídá ustanovení kolektivní smlouvy DP. Jde přitom o ředitele, který spravuje podstatnou část z celkových nákladů DP (ty činí kolem 15 mld. Kč).