Obvinění ve věci Neograf

17.10.2013 obvinila policie celkem 5 lidí v souvislosti s dodávkou jízdních dokladů od společnosti Neograf a SMS jízdenek od firmy Crowsnest.

Bývalý ekonomický ředitel DPP poskytl rozhovor Radiožurnálu (ke stažení zde), ve kterém zmínil, že před uzavření smlouvy s Neograf a.s. bylo vyhotoveno celkem 10 posudků.

Pro pořádek je třeba zmínit, že v souvislosti s jízdenkami DP bylo vypracováno:

A) před uzavřením smlouvy:

  • 4 posudky znalce v oboru kriminalistika a písmoznalectví
  • 2 odborná stanoviska Ministerstva financí
  • 2 odborná stanoviska právnické fakulty
  • 3 odborná stanoviska advokátní kanceláře

B) po uzavření smlouvy:

  • 3 posudky znalce v oboru kriminalistika a písmoznalectví
  • 1 odborné stanovisko ÚOHS

Celkem tedy bylo vyhotoveno 15 posudků a stanovisek. Článek ve specializovaném Kriminalistickém sborníku 3/2009, který dává dopravním podnikům v krajských městech jízdní doklady DPP za vzor hodný následování, který by zamezil vzniku značných škod, není v tomto výčtu zahrnut, stejně jako písemné varování ÚOOZ-národní centrály proti padělání z r. 2007.

Z výše uvedených dokumentů vyplynul jednoznačný závěr:

  1. DP byl v r. 2007 reálně ohrožen významnou mezinárodní padělatelskou sítí
  2. Jízdenky původního dodavatele dle znalce nezaručovaly dostatečnou ochranu
  3. Znalcem doporučené ochranné prvky (ceninový papír, jehož jediným výrobcem v ČR byl Neograf) odolaly i pokusům o padělání v r. 2011
  4. DPP postupoval striktně podle odborných doporučení - soutěž nebylo nutno vypisovat, vzhledem k výjimce v zákoně postačilo oslovení jednoho zájemce. Tento postup stvrdil i jediný k tomu příslušný úřad, a to pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Viz také:

Neograf - stručný přehled