Nehospodárnost DP

Téměř pravidelně (obvykle v souvislosti s volbami), se objevují tvrzení o plýtvání a nehospodárnosti DPP.

Pro zajímavost jsou zde uvedeny výroky ze zpráv společností, které se touto problematikou zabývaly.

 
•Audity zahraničních společností:
–BDO, 1993
•„… ekonomické řízení DPa.s. Praha zvládá ekonomický vývoj v podstatě adekvátně, tj. jen s malými výkyvy, které nevybočují z běžného ekonomického normálu…“
–PWC,1999
•„…můžeme konstatovat, že jsme nezjistili žádné významné nedostatky v hospodaření Dopravního podniku...”
–Roland Berger, 2005
•„…v rámci zkoumaného vzorku hospodaří DPP s podprůměrnými relativními provozními náklady…“
–Deloitte, 2007
•„…DP zajišťuje pro své zákazníky vysokou úroveň dopravní obslužnosti…“
•„… vyniknou porovnáním s evropskými městy obdobného charakteru – Praha nabízí vynikající nabídku služeb, ovšem za daleko nejnižší cenu…“
–Fakulta dopravy ČVUT Praha, 2009
•„Náklady, které byly v materiálu předloženy jsou relevantní a nevykazují žádná zřejmá nadbytečná čerpání.“
 
 
Viz také: