Marže mobilních operátorů a cena SMS jízdenky

Informační institut zveřejnil 1.3.2012 studii (ke stažení zde), uvádí jako svůj třetí hlavní bod toto tvrzení:

"Mobilní operátoři si udržují v rámci svých skupin nadstandardní marže a mají nejdražší volání v OECD." Problematikou marží se studie zabývá od strany 8 a jejií výši u jednotlivých operátorů v r. 2010 vyčísluje následovně:

Operátor        Marže
O2                22%
T Mobile        30%
Vodafone       11%

Z pohledu výše uvedených marží se jeví cena účtovaná operátory DPP za jednu SMS jízdenku přiměřená. Náklad na 1 SMS je cca 25% viz "Zůstává nám však více než 75 procent ceny jízdenky. Podle našich informací je to podobné jako u jiných dopravních podniků v Česku, říká mluvčí DP Ilona Vysoudilová."

Srovnejte např. s tvrzením deníku Dnes ("zakázka za nápadně nevýhodných podmínek") z 11.2.2012.