Dopravnímu podniku chybí 700 milionů korun

Článek LN uvádí:

"Dopravnímu podniku chybí 700 milionů korun, hlavní město začne omezovat rozsah MHD..."

Pověřená GŘ Češková k situaci v témže článku uvádí: "Musíme hledat další rezervy, musíme zastavit zbytné marketingové projekty, zredukovat právní a poradenské služby," řekla Magdalena Češková, která je pověřená řízením Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP)."

Stejná Magdalena Češková, jako čerstvě zvolená předsedkyně představenstva DP v prosinci 2011 ale podepsala smlouvu (s městem ohledně úhrady za provozování MHD), která je pro DP nevýhodná a která snížila jeho příjmy o několik miliard Kč. Předchozí vedení/představenstvo odstoupilo/bylo odvolané proto, že tuto smlouvu podepsat nechtělo.

Tlak na úspory je bezesporu správný. Primátor Svoboda byl v r. 2011 seznámen s možnými škrty v DP v objemu cca 1,7 mld. Kč, z čehož byla většina tvořena redukcí neefektivních tzv. souběhů (dopravní úseky, které jsou zároveň obsluhovány více dopravními systémy - tram/metro/bus). V r. 2009 vzalo jak představenstvo, tak dozorčí rada na vědomí zprávu dvou nezávislých konzultantů ohledně nákladovosti DP s tím, že prostor pro úspory v DP je v zásadě vyčerpán (s vyjímkou výše zmíněných souběhů).

Pro pořádek je nutno zminit často opomíjený fakt, a to, že plánováním resp. vedením tras MHD je zodpovědností městem zřízené organizace Ropid, do jejíž kompetence také patří cenová politika MHD v Praze.

Administrativní škrty od stolu nejsou již od doby panování Dr. Béma novinkou. Objem jeho škrtů (meziročně v řádu miliard) se však Dr. Svoboda těžko vyrovná. DP se totiž z terapie předepsané předchozím primátorem ještě nevzpamatoval.

Viz.např.:

https://www.mediafax.cz/ekonomika/3978993-Ekonomicky-reditel-prazskeho-dopravniho-podniku-Stika-rezignoval

https://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/dopravni-podnik-musi-setrit-dostane-mene-penez-a-ma-dluhy--983108