Kvalita jízdních dokladů

V kriminalistickém sborníku 3/2009 byl publikován článek "Padělky jízdenek městské hromadné dopravy v Praze", autory byli RNDr. Musil Miloslav - soudní znalec z oboru kriminalistika, pravost platidel a cenin a pplk. JUDr. Hradecký Michal - odbor padělání ÚOOZ SKPV Policie ČR.

  • Předplatní celoroční nebo čtvrtletní kupony byly předmětem padělání již dříve, ale většinou se jednalo pouze o více či méně zdařilou barevnou laserovou kopii, určenou pouze pro potřeby padělatele. První pokusy o padělání běžných jízdenek v podstatě nezajímavé ceny byly zaznamenány již v letech 2005 a 2006. Množství padělků základních jízdenek v ceně 20,- Kč, dovezených do Prahy v roce 2007, však opravdu překvapilo.
  • V letním období roku 2007 byl v Praze zjištěn výskyt většího množství padělků jízdenek městské hromadné dopravy (dále jen "MHD"). Jednalo se o celé bloky jízdenek, které na první pohled vypadaly velmi věrohodně.
  • Naposledy byl výskyt těchto padělků zaznamenán počátkem roku 2008, kdy byly staré jízdenky vyměňovány za jízdenky nové emise 2008/9.
  • S ohledem na zjištěné skutečnosti a zejména na kvalitu zadržených padělků byly navrženy nové způsoby zajištění jízdenek DP Praha emise 2008/9 ve vícestupňové ochraně. Tyto návrhy byly pak ve spolupráci ceninové papírny Neograph Štětí (výrobce papíru) a Státní tiskárny cenin (vlastní tisk jízdenek) také realizovány.

Mimořádně důležitý je závěr článku:

  • Navržené a realizované změny ve výrobě jízdenek MHD v Praze emise 2008/9 potvrdily oprávněnost tohoto postupu, neboť zatím nebyly zjištěny žádné poznatky, že by se padělatelé na jízdenky znovu zaměřili a jejich padělání ve větší míře zrealizovali. Nelze ovšem vyloučit, že se mohli zaměřit na jízdenky hromadné dopravy v jiných městech, neboť jejich jištění v krajských městech není na požadované úrovni.

V této souvislosti se naskýtá otázka, zdali odklon od zabezpečení jízdenek, které v r. 2007 doporučil a následně jejich opodstatnění svými dalšími stanovisky potvrdil bývalý kriminalista, soudní znalec RNDr. Musil, tedy užití běžně dostupného, ve hmotě neprobarveného papíru, není hazardem s ekonomickými zájmy DPP.

Své výhrady ke kvalitě papíru, který je nyní používán k výrobě jízdenek, vyjádřil také bezpečnostní ředitel Státní tiskárny cenin, Ing. Abraham: "Každý ceninový doklad musí stát na kvalitním materiálu, pokud tento materiál sám uvnitř má nějaké zajišťovací prvky, je to proti padělání optimální záležitost. Tím chci říci, že současný ceninový papír nakupovaný od spol. Optis je dostačující, ale z pohledu mého - bezpečnostního ředitele - za kvalitu, si myslím, že není úplně optimální."

Ing. Abraham také svými slovy "...ceny se liší, nebot' DP, kterým dodáváme jízdenky tak příliš nezávisí na rizicích spojených s padělatelstvím..." také potvrdil výše zmíněný názor RNDr. Musila a pplk. JUDr. Hradeckého že "...jištění v krajských městech není na požadované úrovni." Koneckonců, prostý pohled na tyto dvě jízdenky naznačuje, že jde o kvalitativně zcela nesrovnatelné doklady, čemuž logicky odpovídá i různá (neporovnatelná) výrobní cena.

   DP Praha (2008)

K osobě RNDr. Musila se vyjádřil ve své výpovědi dne 26.3.2014 Ing. Vydra, obchodní ředitel Státní tiskárny cenin takto:

"Dr. Musil je jedním ze znalců v oblasti písmoznalectví grafiky a ochranných prvků na tiskovinách v této republice. Seznámil jsem se s ním po nástupu do STC. Je uznávanou kapacitou, se kterou je nutné řešit otázky zlepšování ochrany dokumentů proti padělání."

RNDr. Musil ve svém znaleckém posudku z 18.10.2007 uvedl: "Vzhledem k požadavku DP hl. města Prahy na ochranu jízdenek lze pro zajištění dostatečné kvality doporučit, aby dodavatelem těchto nových jízdenek byl subjekt, který při jejich výrobě zajistí všechny tři navržené stupně ochrany. V České republice je v oblasti ceninového papíru jediným působícím výrobním subjektem firma Neograph, a.s. a v oblasti ceninového tisku požívá nejlepšího renomé Státní tiskárna cenin.“

Viz také:

Policejní teorie o miliónové škodě (se rozplývá)

Svědecká výpověď - Ing. Abraham

Která jízdenka je kvalitnější?

Nové jízdenky MHD

Neograf - stručný přehled