Zoufalá situace DP ?

Přesto, že DP od r. 2008 dosahuje zisku, radní pro finance (a primátor v jedné osobě) považoval hospodaření DP za tak špatné, že povolal do funkce generálního ředitele "krizového managera". Paradoxem je, že Vladimír Lich nepovažuje situaci za zoufalou (viz jeho rozhovor v MF dne 15.5.2012):

"*V jaké kondici jste DP převzal?
Jestli je podnik v tak zoufalé ekonomické situaci? To ne. Z hlediska finančního řízení je to zoufalé.
* Cítíte se být krizovým manažerem?

Ne."

Podobně hodnotí situaci i předseda dozorčí rady Jiří Nouza (Aktuálně, 20.5.2012):

"Jak byste zhodnotil hospodářskou situaci v dopravním podniku?
Co nás velmi trápí, jsou tramvaje. Jejich nákup je pro finanční plánování dopravního podniku a majetek hlavního města velmi zatěžující. Snažíme se o nějakou úpravu smlouvy. Čekáme, že nám předseda představenstva podá informaci, jak se to vyvíjí."

S názory obou výše jmenovaných představitelů DP je nutno souhlasit. Na místě je však drobná vysvětlující poznámka k finančnímu řízení: Je skutečně zoufalé snažit se finančně řídit společnost za situace kdy její majitel (město Praha):

  • nemá představu budoucího vývoje (dopravní strategii) na období delší jednoho roku (není znám plán požadovaných dopravních výkonů na min. 5 let)
  • během roku své názory a požadavky opakovaně mění
  • reprezentovaný svými zástupci v orgánech společnosti není schopen schvalovat investiční plán před započetím roku (obvykle v 3. čtvrtletí, tj. v době, kdy většina akcí je již "neoficiálně" realizována)
  • nerespektoval platně uzavřenou smlouvu a jednostranně bez ohledu na růst požadovaných výkonů krátil provozní dotace (Dr. Bém snížil provozní dotaci o 2 mld.Kč).
  • nevypořádal své historické závazky (náklady na sanaci metra nebyly DP nikdy proplaceny)
  • podmiňuje úhradu svých závazků dle smlouvy (dohodnutého platebního kalendáře) podpisem dodatku nevýhodného pro společnost
  • a mnoho dalších...

Viz také:

Dopravnímu podniku chybí 700 milionů korun

Pražský dopravní podnik vypovídá smlouvy. Chce šetřit.

Úspory nového vedení

Praha chce mít do dvou týdnů návrh úpravy MHD

Šéf dozorčí rady Zámečník: Utrácení v Lesích není důležité

Těžké časy začínají finančním správcům pražského Dopravního podniku