"Dvojí" zajištění elektřiny

Článek HN je zde. Tématu se také věnovala česká pozice (v angličtině zde).

Není možné od sebe oddělit podkladové aktivum (elektřina) a zajišťovací instrument (finanční derivát) a účelově si z tohoto vztahu vybrat pouze to, co je potřeba prezentovat, v tomto případě ztrátu. V tomto případě není možné hovořit o škodě - žádná nevznikla, neboť smyslem zajišťovacích operací není primárně dosahování zisku, ale řízení (minimalizace) rizik, tj. eliminace negativního vývoje trhu, který je naprosto nepředvídatelný.

  • DP sice uzavřel 2 smlouvy, ovšem každou s jiným obsahem
  • Fyzické dodávky bude v r. 2012 realizovat pouze PRE
  • Mezi DP a ČS proběhlo pouze finanční vypořádání v okamžiku ukončení zajišťovacího obchodu (2011)
  • 5 měsíců po uzavření zajišťovacího obchodu (podle rozhodnutí energetika DP v ten nejvýhodnější moment pro nákup elektřiny) byla uzavřena smlouva na fyzickou dodávku elektřiny
  • Následně, s jistou časovou prodlevou (v souladu s požadavky auditora), byl vypořádán (uzavřen) i derivát.

Celkový pozitivní výsledek celé operace za období 2011-2013 (tj. celkem=dosažená úspora s PRE-náklad na zajištění neboli 281=379-98) byl prezentován jako úspěch DP na nedávné tiskové konferenci (účastnil se primátor Svoboda, nám. Nosek, zast. GŘ Češková). Dále také např. zde

Obdobná je i situace v další komoditě - naftě, která je zajištěna od r. 2008:

  • Celkový výsledek 2008- březen 2012 je kladný, zhruba 27 mil. Kč.
  • Účelově dle zadání je však možno hodnotit jen období 2009, kdy na rozdíl od názorů analytiků z r. 2008 nafta místo jimi avizovaného prudkého zdražení na 200 USD za barel razantně oslabila (DP tak zaplatil za zajištění zhruba 62 mil Kč)
  •  Situace se ovšem během r. 2011 změnila (DP inkasoval)
  • Aktuální hodnota vypořádání zajišťovacího obchodu, tj. částka, kterou by DP inkasoval nyní od ČS, se pohybuje kolem +70 mil Kč.

Máme k dispozici kopie e-mailové korespondence, vyjímáme ze sdělení Bc. Češkové ing. Štikovi:

"Dobrý den, přečetla jsem si všechny Vaše tři e-maily a nenašla jsem v nich nic, s čím bych nesouhlasila"