Deloitte k SMS jízdence

Renomovaná poradenská společnost Deloitte ve své zprávě ze 17.8.2008 vypracované pro Magistrát hl.m.Prahy uvádí:

Na str. 6

"Ze základního srovnání dostupných informací o výnosech z prodaného jízdného přes 3 distribuční kanály - papírová jízdenka, SMS jízdenka, m-peněženka-vyplývají následující závěry a doporučení:

-Čistý finanční výnos z SMS jízdenky na úrovni 60-75% je z porovnávaných 3 variant nejnižší. Na druhou stranu se zde projevuje kladný finanční efekt v růstu celkových výnosů DPP díky navýšení počtu platících zákazníků. Do budoucna se doporučuje vyjednat nižší provize provozovateli služby."

Dále na str. 17:

"Dopravní podniky v ČR získávají z ceny SMS jízdenky přibližně 60-75%. Všichni mobilní operátoři v ČR mají nastaven poplatek za PR SMS na určité hladině, která je vzhledem k ceně SMS jízdenky poměrně vysoká."

MHMP (jako vlastník DP) byl, zdá se, podrobně informován jak o technické, tak finanční stránce projektu SMS. Až do spuštění mediální kampaně nebyly vysloveny jakékoliv výhrady proti němu, naopak, výbor dopravy dne 3.12.2009 ústy opoziční zastupitelky p. Kolínské požadoval aplikaci i v oblasti plateb za parkování ("Podporuji co nejrychlejší zavedení platby pomocí SMS, které již funguje např. v Dopravním podniku hl. m. Prahy a myslím, že by pomohlo i ekonomicky.") - viz zde: https://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_2006_2010/vybor_dopravy/zapisy_z_jednani/zapisy_z_jednani-zapis_z_jednani_vyboru_dopravy_zhmp_ze_25.html