Central Bank Currency Verification Instructor

Tento popis pracovní pozice k dnešnímu dni, tedy 28.4.2015 uvádí V. Sitta ml. na svém profilu na linkedin. Na sociální síti Twitter byla dnes zveřejněna níže uvedená fotografie (zde s ohledem na totožnost druhé osoby na snímku upravena). Posuďte sami, do jaké míry se vystupování V.S., byť v minulosti a v soukromí, shoduje s pozicí experta České národní banky.