Žertovný zisk v DP

"Měl by ve firmě působit minimálně šest měsíců především jako krizový manažer. Má jasné zadání: vyjasnění smluvních vztahů, zlepšení ekonomiky podniku, protože je i žertovné to, když se říká, že dopravní podnik je v zisku. Připomínám, že dopravní podnik tento rok od nás dostává 13 miliard subvence, z toho 11 miliard na provoz,“ zdůvodnil primátor Bohuslav Svoboda (ODS) volbu nového manažera." uvádí v tisku Doc. Svoboda.

Přehled hospodaření DP (viz článek na tomto serveru):

  • v r. 2007 DP obdržel od MHMP 19 mld a dosáhl ztráty zhruba 1 mld Kč.
  • v r. 2010 naopak DP dostal 13 mld a je v zisku cca 1 mld . Kč.

Před r. 2007 DP dosahoval většinou (s vyjímkou povodní) vyrovnaného rozpočtu, tj. zisk=0. Tohoto výsledku však bylo dosahováno tak, že se provozní ztráty na konci roku obvykle snížily buď navýšením rozpočtu nebo změnou účelovosti investičních dotací (peníze původně určené na obnovu majetku byly použity na provoz).

 

Viz také:

Výsledky DPP (rok 2013 ve srovnání s rokem 2011)

Srovnání do r. 2010