Zastupitel Berka: Podle zákona při ceně zakázky nad 2 miliony korun mělo zastupitelstvo vypsat veřejnou soutěž

Jak se zdá, primátor Svoboda má přes všechny své deklamace problém s transparentním výběrem (viz např. volba generálního ředitele Licha).

 Další smlouva, na kterou měla být podle zastupitele Berky vypsána soutěž, je smlouva s detektivem Láskou. Podle slov K. Berky pak primátor měl podepsat smlouvu po schválení Rady hl.m. nebo Zastupitelstva hl.m. Prahy. Ptotože se tak nestalo, je možné, že smlouva s Láskou není platná. Zajímavé bude, jak se k faktu, že primátor Svoboda jako fyzická osoba ve spolupráci s Lichem do DP vpustil osobu, která není vázána s ohledem na možnou absolutní neplatnost smlouvy, žádnou mlčenlivostí, postaví společnosti, jejichž smlouvy s DP obsahují klauzule o utajení některých skutečností.

Výhrady K. Berky k "auditu" jsou k dispozici zde.

Viz také:

Bohuslav Svoboda pochybil a způsobil Praze více než milionovou škodu

 Auditor Láska: Společnice a šmírovačky

Dozorčí rada DPP kritizuje audit: Praktiky StB

Jaký je skutečný účel auditu?

Je primátor týmový hráč?

Primátorova one man show