Vydejte Svobodu

Z článku na Echo24 Vydejte Svobodu, žádá policie lze dovodit, že policie přehodnotila svůj dřívější názor ohledně překročení pravomocí B. Svobodou, kdy původně případ odložila s tím, že Svoboda sice pochybil a způsobil Praze milionovou škodu, ale "Postihne ho podle očekávání jiný trest".
 
Předseda Poslanecké sněmovny totiž včera obdržel žádost policie o vydání poslance Svobody k trestnímu stíhání. Důvodem je podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. Žádost se týká smlouvy s advokátem Láskou na tzv. "audit v DPP"
 
 
Láska se pro lidovky.cz vyjádřil takto: „Absolutně netuším, čím by měl pan exprimátor spáchat jakýkoliv trestný čin,“ napsal v reakci na policejní žádost o Svobodovo vydání senátor Láska. „Smlouva byla uzavřena podle všech pravidel, ihned zveřejněna. Služba byla poskytnuta v plném rozsahu. Nenapadá mě nic, čím by měl pan exprimátor překročit své pravomoci, neřkuli způsobit jakoukoli škodu.
 
ad "Smlouva byla uzavřena podle všech pravidel, ihned zveřejněna."
Proti názoru Lásky lze postavit dikci zákona o hl. m. Praze, § 72 odst. 2,který definuje pravomoci primátora - "Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva hlavního města Prahy nebo rady hlavního města Prahy, může primátor provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání neplatná."
 
ad "Služba byla poskytnuta v plném rozsahu."
Prozatím ani DPP, ani MHMP nebyl schopen policii vydat originál konečné verze "Láskovy analýzy." Bylo tedy Láskovi zaplaceno za neuskutečněnou službu?
 
Viz také: