Výběrové řízení na nového provozovatele prodejních míst zrušeno

Připomeňme si situaci z roku 2007, kdy DPP organizuje veřejné výběrové řízení, dle tehdy platné legislativy vítězí jediný zájemce - Cross Point, se kterým je právoplatně uzavřena smlouva.

V r. 2013, po mediální kampani DPP smlouvu s Cross Point vypovídá, následně je připraveno a vyhlášeno výběrové řízení. Nyní je vítězem opět jediný zájemce, Cross Point, ovšem podle nového zákona je DPP povinen tuto soutěž zrušit. 

Naskýtá se otázka, proč se soutěže nezúčastnil Ing. Šoch, který provozoval prodejní síť pro DPP před r. 2007. Počet zájemců o zadávací dokumentaci v r. 2007 se dal spočítat na prstech jedné ruky. Proč o tuto zakázku není zájem? 

Odpověď jednoho zájemce v r. 2007 byla jednoznačná - příliš mnoho práce za příliš malou odměnu.

DPP hodlá do konce ledna rozhodnout, jak vzniklou   situaci řešit. Podle citovaného článku si "V tuto chvíli si dopravce nechává zpracovat analýzu, na jejímž základě se rozhodne, které řešení zvolí." Tato analýza ale, s ohledem na zmíněný nízký zájem o tento druh zakázky, měla být zpracována souběžně s přípravou zadávací dokumentace. Termín jednoho měsíce pro převzetí celé prodejní sítě bude testem schopností nového vedení DPP.

Viz také: 

Cross Point - Velký kšeft, jeden uchazeč

Cross point - obvinění bývalého generálního ředitele