Velký úklid začíná

Poznámky k článku z časopisu Euro č. 19/2012:

 • "Hospodařením společnosti v minulých letech a jednotlivými smlouvami z té doby se zabývá nově ustanovený Výbor pro audit."
  Výbor pro audit byl ustaven již dříve, a to v souvislosti se změnou legislativy. Ve skutečnosti jde pouze o přeobsazení lidmi z TOP09 (resp. Doc. Svobody).
 • "Pražský primátor Bohuslav Svoboda se už ale nechal v zimě slyšet, že tuto rozsáhlou zakázku na odběr více než sedmi stovek autobusů bude muset DPP nejspíš zrušit. Postup metropole coby vlastníka DPP vychází z analýzy společnosti Boston Venture Central Europe, která potvrdila podezření – Praha v porovnání s jinými městy, odebírajícími totožné typy vozů od SOR Libchavy, za autobusy platí podle neoficiálních odhadů až o půl milionu korun za kus více."

  Studie podezření nikterak nepotvrdila. Citace ze studie BVCE (povšimněte si prosím makroekonomických teoretických úvah ohledně krize) následují:

  "Na základě výběrového řízení byla dne 11. 5. 2009 podepsána rámcová smlouva na dodávku 720 autobusů. ... jedná se o předpokládané počty, které se mohou měnit dle potřeb DP, na každý rok je uzavírána prováděcí smlouva pro dodávky... .
  DPP kontrakt podepsal v květnu 2009, tedy 9 měsíců po vypuknutí světové finanční krize.V prvním a druhém kvartálu roku 2009 zaznamenávaly téměř všechny firmy v průmyslu, včetně automobilového, hluboké propady poptávky po výrobcích... .Není znám důvod, proč by DPP neměl být schopen vyjednat lepší podmínky na dodávky autobusů v průběhu roku 2009 před podepsáním smluv, případně proč by DPP nezrušil stávající výběrové řízení a nezahájil nové."

  Soutěž byla vyhlášena a kontrakt s dodavatelem uzavřen s vědomím vlastníka (tedy města) o ceně a počtech , schválena představenstvem (složeným z radních), vozy objednávány dle požadavků ROPID (organizátor dopravy vlastněný městem). Obrázek o tom, jak reálná je představa o tom, že v běžném obchodním styku, za situace, kdy je dohoda o ceně podepsána, bude argumentace o probíhající dluhové krizi mít pozitivní výsledek, si udělejte sami.
 • Na str. 30, v odstavci věnovaném Tessile ditta se píše: ...e-mail, který prošel v půlce února roku 2008 schránkami Karla Hoška, personálního šéfa DPP Tomáše Petany a právníka Pavla Nováka. Tento elektronický dopis obsahuje koncept návrhu smlouvy, kterou mezi sebou později DPP a společnost Tessile ditta (již pro účel obchodu zařízená) uzavřely.Na přípravě smlouvy se podle informací týdeníku Euro podílel i advokát Vít Plichta z právní kanceláře Šachta & Partners, jenž poslal návrh smlouvy mezi DPP a Tessile ditta kromě Hoška řediteli Martinu Dvořákovi a jeho tehdejšímu ekonomickému náměstkovi Ivu Štikovi.

  ing. Petana nebyl v tuto dobu personálním ředitelem, ale měl na starosti (jako ředitel služeb) veškeré nákupy zboží a služeb pro DP. Informace o tom, že se na podpisu smlouvy podílel advokát i ekonomický náměstek má obrovskou informační hodnotu, pomíjí však skutečnost, že šlo o běžný postup v DP - před podpisem byla každá smlouva kontrolována a parafována příslušnými útvary a odbory.