V DP se podařilo vytvořit atmosféru strachu

Vyjádření bývalého ekonomického ředitele DP k aktuální situaci v podniku zveřejnily první zprávy.

Text článku A.B.Bartoše následuje:

Prvnizpravy.cz (PZ): Co říkáte na obvinění, které bylo nedávno sděleno bývalému generálnímu řediteli Martinu Dvořákovi a na fakt, že toto obvinění dostal den před jednáním pražského zastupitelstva, kde se mělo řešit předražení tunelu Blanka?
Ivo Štika (IŠ): Nabízí se srovnání s nedávným obviněním primátora Svobody. To je vystavěno na solidních argumentech, podepřeno dvěma výroky soudních znalců. V případě Cross Point je ale zarážející práce policie s domněnkami, nikoliv fakty. Obvinění se neopírá o důkazy, ale pouze o dohady vyšetřovatele, který spekuluje o jakémsi tajemném setkání na neznámém místě a v blíže neurčeném čase, o shodě na „diskriminačních“ podmínkách výběrového řízení. Posuďte sám, nakolik je v 21. století neobvyklý či snad diskriminační požadavek na práci s počítačem. Je také tak neobvyklé požadovat v ČR znalost českého jazyka? Primátor Svoboda, který - jak trefně poznamenal na Neviditelném psu novinář Ivan Březina - „…své manažerské schopnosti odvozuje od toho, že se v minulosti hrabal v dámských přirozeních…“ ze všech sil odvrací pozornost od vlastní neschopnosti řídit hlavní město. Proto je možné, že využil svého vlivu a zejména tuto policejní akci.

PZ: Jak si vysvětlit rozpor mezi tím, co jsme mohli číst ještě několik dní předtím - že zkoumání "auditora" a advokáta Václava Lásky se ukázalo jako nesmysl a na druhou stranu tím, že přesto přišlo ze strany Policie výše zmiňované obvinění?
IŠ: Obvinění vznesená panem Láskou na objednávku ředitele Licha již byla Lichem samotným popsána jako akce na mediální podporu primátora. Celá Láskova analýza dává poněkud ironický obsah označení „elitní vyšetřovatel“. Podle mého názoru osoba, která by mohla být označena tímto přívlastkem, nemůže používat matematiku 1. stupně základní školy, ale měla by ovládat a aplikovat sofistikovanější metody. Není přece možné považovat pouhý rozdíl dvou čísel, v Láskově auditu zjevně bez nutné podrobné analýzy, za škodu. Pan Láska není ekonom, a jak sám v tisku či na svém Facebooku prohlásil, složitým smlouvám v DP „nerozuměl“. V případě Cross Point patrně opomněl (záměrně?) několikeré zvýšení cen jízdného, navyšování sazeb DPH, růst tržeb DPP například díky migračním vlivům, nebral v potaz inflační vlivy, zavedení elektronického jízdného atd. Policie patrně musí odůvodnit nemalé úsilí a náklady vynaložené na šetření „kauz DP“, tedy splnit onu společenskou objednávku (poptávku) po jakémkoliv, byť nepodloženém obvinění.

PZ: Bývalý management DPP několikrát v souvislosti s mediálními útoky na DP mluvil o obchodní skupině kolem primátora Svobody. Jakou skupinu tím máte na mysli, můžete nějak popsat, co je to za společenství lidí a kdo tam všechno patří?
IŠ: Pokud se týká kroužku kolem primátora Svobody, zde je nutné vyčkat na závěry, které snad z mých trestních oznámení učiní policie.

PZ: Jak hodnotíte fungování dopravního podniku po odchodu Vladimíra Licha?
IŠ: Díky systému řízení DPP (podle ISO 9001), jehož logický požadavek v zadávací dokumentaci Cross Point policie zpochybňuje, se naštěstí toto dočasné období nijak výrazně neprojevilo na kvalitě poskytované služby. Přesto se však dočasnému Lichovu vedení podařilo v DPP vytvořit atmosféru strachu, ve které se prakticky zastavil například chod nákupního oddělení, přestaly se tedy nakupovat služby, náhradní díly, zastavily se opravy areálů atd. Hlavním úkolem Licha a Heřmana mělo být sestavení plánu finanční stabilizace DP, místo strategických cílů se ale soustředili na podporu primátora, a to vytvářením mediální fikce o „Augiášově chlévě“ v DP. Žádný materiál zabývající se řešením tíživé ekonomické situace vytvořen nebyl, naopak byl pouze oprášen námi formulovaný záměr financování DP do r. 2020, ze kterého však byl nesystémově „vykousnut“ pouze směnečný program, a to ještě v nevhodné podobě – na pouhý jeden rok, v situaci, kdy bylo naprosto zjevné, že DP nebude schopen v době splatnosti ony 4 mld. uhradit. Toto je také potvrzeno aktuálním výběrovým řízením na úvěr v hodnotě 8 mld. Kč, který bude použit na splátku zmíněných 4 mld. a na částečnou úhradu tramvají 15T. Vzhledem k absenci jakékoliv finanční strategie se však dá důvodně předpokládat, že se situace bude zanedlouho opakovat.

PZ: Ztratil Zdeněk Bakala na DPP odchodem Licha vliv, nebo ho má přes některé další postavy v DPP i nadále? (pomineme-li primátora Svobodu)?
IŠ: Jak jsem už řekl - vyčkejme na závěry policie.
PZ: To, čeho jste se obávali a na co například pan Dvořák upozorňoval, tedy snaha diskreditovat DPP, aby byl pak pod cenou prodán, nebo alespoň jeho část – tento plán tedy stále existuje a pokračuje se v něm? Jaká část DPP by se případně prodala? Tvrdí se, že Bakala chce koupit autobusy. Je to pravda?
IŠ: Ze způsobu finančního řízení DP primátorem a jeho spojenci jasně vyplývá, že DP ve velmi krátké době nebude schopen dostát svým závazkům vůči bankám. DP aktuálně nemá prostředky ani k úhradě primátorem prosazeného čtyřmiliardového úvěru, který je splatný letos v létě. Vzhledem k výši závazků z nově uvažovaného úvěru (8 mld. Kč) se dá předpokládat, že ani nedávno avizované zvýšení cen předplatných jízdenek nebude zdaleka stačit na krytí investičních potřeb DP, natož na splácení bankovních závazků. Odprodej obchodního podílu nebo části podniku, pravděpodobně autobusů, pak může být jedna z možných variant řešení problematické situace DP.
PZ: Mohl byste nějak okomentovat zajímavou zprávu, která nedávno proběhla médii, že DPP je za primátorování Bohuslava Svobody ve ztrátě 397 milionů? O čem to svědčí, jak se to stalo, kdo pochybil?
IŠ: Ztráta 397 mil. Kč je překvapivá. Překvapivá proto, že DP od r. 2008 hospodařil se ziskem, proto, že primátor od poloviny roku 2012 opakovaně ujišťoval veřejnost o tom, že podnik je v naprosto jiné hospodářské situaci, že se náklady DP snížily. Primátor se také v srpnu 2012 vychloubal úsporou 1,5 miliardy a poukazoval na to, že další úspory jsou na cestě. Předběžné výkazy DP však ukazují, že pokud k nějaké úspoře došlo, byla pohlcena neospravedlnitelným navýšením osobních nákladů o 5 % (mj. i u statutárních orgánů) a razantním zvýšením nákladových úroků (o 70 %). Přestože primátor je už od března 2011 seznámen s návrhem na řešení finanční situace DP do r. 2020, zatím nekoná ku prospěchu DP.
Nedávno zveřejněné novinové titulky viděny prizmatem „uspořené miliardy“ v DP tak dostávají až tragikomický nádech, například:Svoboda zjistí, kdo zdražil Blanku o deset miliard. Nebo Za tunel Blanka díky mně zaplatíme o dvě miliardy méně.“
Opravdu zjistí? Opravdu zaplatíme? Podle mého názoru nikoliv. A aktuální vývoj tomu nasvědčuje.

Viz také:

Stížnost Martina Dvořáka proti obvinění

Audit připravený na zakázku dálkovým absolventem plzeňských práv je neprůkazný

Cross point - obvinění bývalého generálního ředitele

Cross Point - Velký kšeft, jeden uchazeč

Vrtěti psem po našem aneb rapidně klesající volební preference ODS a blížící se volby