Úspory nového vedení

Na čtvrtek 16.2.2012 od 10:00 je ohlášena tisková konference DP v tomto složení:

Magdalena Češková – zastupující generální ředitel
Bohuslav Svoboda – primátor
Josef Nosek – náměstek primátora pro oblast dopravy

Jedním z bodů prezentace má být:

Úspora nákladů
- dosažení výhodných cen nafty a elektřiny díky zafixování cen

Pro pořádek je nutno zmínit, že zajišťovací operace jak pro naftu, tak pro elektřinu byly uzavřeny již v r. 2008 - 2009, a to na období do r. 2012/2013.

Jen v oblasti nákupu elektřiny se díky historicky uzavřeným obchodům v letech 2012-13 sníží náklady DP o 281 mil. Kč.

V polovině listopadu 2011 byl k rukám primátora doručen návrh úsporných opatření v celkovém objemu 1,7 mld. Kč, kde podstatnou část tvořila opatření v dopravní oblasti - zejména řešení tzv. souběhů tarifů, kterými se DP dlouhodobě zabývá od roku 2008.