Ukazatel EVA podle ČEKIA

Článek "Vlastníkům loni nejvíc vydělala Škoda Auto, ČEZ se prudce propadl", který zveřejnily např. Hospodářské noviny 6.12.2012, informoval o vývoji EVA (ukazatel ekonomické přidané hodnoty) podle zprávy společnosti ČEKIA.

Zpráva konstatuje že:

"Zajímavostí letošního ročníku je fakt, že se značně zvýšila efektivita hospodaření státních podniků. Z hlediska přírůstku byla Správa železniční dopravní cesty druhá, České dráhy šesté, Dopravní podnik hlavního města Prahy sedmý a Lesy ČR osmé."

V ostrém protikladu s výsledky společnosti ČEKIA jsou závěry zprávy bývalého ekon. ředitele DP Heřmana z 12.9.2012, který ve zprávě pro dozorčí radu hodnotil vývoj hospodaření (měřený přidanou hodnotou) takto:

"Je zcela evidentní, že v letech 2007 -  2011 docházelo k výraznému zhoršování vnitřní výkonnosti DPP, akcelerované zejména v letech 2009 - 2011."

Hodnocení výkonnosti firem společností ČEKIA má již dlouholetou tradici, není znám zdroj, který by žebříčky sestavené touto společností zpochybnil. Důležité v této souvislosti je vzpomenout na důvod ukončení pracovního poměru p. Heřmana v DP, kterým byly "neuspokojivé pracovní výsledky".

Viz také:

Srovnání do r. 2010

Výsledky DPP (rok 2013 ve srovnání s rokem 2011)

Bulvár a bankrotář

Ekonomický ředitel Heřman v DPP skončil

Odborníci HN k odložené dani a rezervám

Personální politika v DP a bankrotář ve funkci jeho finančního ředitele