Trestní oznámení na současné statutární orgány DPP

Dnes dopoledne byly příslušným orgánům ČR podány dva podněty, jejich předmětem jsou podezření ze spáchání následujících činů:

  • Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu úvěrového podvodu podle § 211 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
  • Porušení povinností při správě cizího majetku podle § 220 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
  • Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

Oznámení naznačují možnou odpovědnost jak představenstva (zejm. Lich a Češková), tak i valné hromady v čele s primátorem Svobodou.

Viz také:

Bývalý ekonomický šéf dopravního podniku žaluje současné vedení

Těžké časy začínají finančním správcům pražského Dopravního podniku