Transparency International ČR poškozuje ČR

Výrok v titulku tohoto článku je tvrzením tajemníka republiky Jakla, uvedené v jeho odpovědi na obsáhlý "Otevřený dopis prezidentu republiky" k činnosti TIC, který již v roce 2008 připravil Ing.Karel Berka, předseda sdružení Občané za svá práva v Praze.

 

Viz také:

Britské listy k Transparency International

Další oznámení na Transparency CZ

Je Transparency International sama součástí korupční mašinérie ?

Ředitel Transparency Intl. k DP

Transparency International se zprůhledňovala tak dlouho, až se stala zcela neprůhlednou.

V DPP neprobíhá audit. A Transparency International nevěřte