Tlačenice auditorů

V DP se od nástupu nového generálního ředitele s auditory dveře netrhnou. Postupně se zde objevují (bez výběrových řízení) jména A.T. Kearney, Ernst & Young, KPMG (kde působí kandidát na primátora a zastupitel Zdeněk Tůma).

Podle informace zveřejněné na úřední desce MHMP se do auditů smluv zapojuje, na objednávku Doc. Svobody, i bývalý kriminalista Mgr. Láska.

  • Primátor Svoboda opět dostál své mediální pověsti "neřízené střely". Město jako vlastník DP vykonává svá práva prostřednictvím valné hromady a dozorčí rady, není však přijatelné, aby byly tyto orgány obcházeny (obchodnímu vedením společnosti se z zákona věnuje pouze představenstvo a nikdo nemá právo se do jeho jednání vměšovat).
  • Obdobně z pozice síly vystupoval i bývalý primátor Bém, který například jednostranně, v rozporu s platnou smlouvou, snižoval provozní dotace DPP, a to v řádu miliard Kč. Mimo jiné také odmítl uhradit prostředky, které DP vynaložil na sanaci metra po povodních v r. 2002 (zhruba 2 mld. Kč). S důsledky těchto rozhodnutí se DP potýká doposud.
  • Zajímavá je pasáž o poskytování výstupů šetření pouze k rukám primátora a jím určených 2 osob. Nejde tu o sběr informací pro soukromé účely, ale za veřejné peníze  ?
  • Primátor Svoboda neustále zdůrazňuje nutnost úspor v DP. Ovšem hodinová sazba, dle smlouvy s Mgr. Láskou, je cca o 20% vyšší než sazby, za které DP nakupoval právní služby v r. 2011.

S napětím lze očekávat reakci statutárních orgánů. Bylo by zajímavé zjistit, do jaké míry se dubluje zadání jednotlivým firmám a nedochází-li v rámci těchto auditů k nehospodárnému nakládání s prostředky DP, resp. MHMP.

Viz také:

Primátorův plán: sesadit Nečase

Smlouvy k prověření

Zoufalá situace DP ?

Dopravnímu podniku chybí 700 milionů korun

Praha chce mít do dvou týdnů návrh úpravy MHD