Spravedlivý proces nahradí spravedlivé odsouzení ?

V kontextu rozhovoru vrchní státní zástupkyně L. Bradáčové, který obsáhle komentuje Adam Černý, si připomeňme atmosféru filmu Skřivánci na niti.

"Tohle je prokurátor, který je tady proto, že tvrdil, že obhajoba není součástí obžaloby. Pan prokurátor může mluvit o štěstí, že neskončil před soudruhem prokurátorem."

Anebo ještě lépe, Soustroví Gulag, popisující procesy s nepřáteli socialismu, kdy občas prokurátor během procesu přikázal zatčení obhájce obžalovaného, protože ho hájil.

Blíží se tedy doba, jak píše ve shora zmíněném článku A. Černý, "kdy obviněný je už samotným zahájením trestního stíhání vinen a jeho základním právem je být odsouzen"?