Smlouvy k prověření

iDnes 13.2.2012 v článku V zakázkách pražského Dopravního podniku se opakují stále stejná jména uvádí:

"Nechávám si vypracovat forenzní audit pochybných smluv. Jde o smlouvy na SMS jízdenky i nejrůznější IT projekty nebo na obrazovky v metru. Auditoři musí prověřit jednotlivá řízení i výhodnost smluv a zjistit, zda se tímto způsobem z Dopravního podniku nevyvádějí peníze," říká primátor Bohuslav Svoboda.

Mezi smlouvami, které mají být prověřeny, uvádí iDnes tyto:

  • Oleo Chemical (dodává alternativní palivo tzv. FAME)
  • Cross Point (zajišťuje prodej krátkodobých i předplatních jízdenek)

Obě výše uvedené společnosti byly vybrány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách - Jak Oleo Chemical, tak Cross Point byl komisí vybrán jako uchazeč, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

V komisích, které se v DP podílejí na výběru (hodnocení) uchazečů, zasedali a zasedají kromě zástupců odborových organizací také členové dozorčí rady.