Roky 2013 a 2010

Krátká prezentace ke stažení zde.

Hlavní body:

  • Provozní zisk se z 1,756 mld. Kč snížil na 363 mil. Kč
  • HV obdobně klesl z 990 mil. Kč na - 372 mil. Kč
  • Celkové náklady byly v r. 2013 o 7% vyšší
  • Poklesly i výnosy
  • Objem služeb měřený místokilometry je nižší o 3%
  • Celkový náklad na 1místokm je vyšší o 11%
  • Kvalita poskytované služby je nižší (měřeno některými standardy kvality)
  • Mzdové náklady stále rostou (o 240 mil. Kč)
Závěrem lze pouze s údivem konstatovat, kam se poděly ony úspory (1,5 mld.Kč), o kterých hovořil bývalý primátor Svoboda (za Lichova vedení).
 
Viz také: