Mým Pražanům...(ceny jízdenek)

Zdroj citací je idnes.cz:

"Prostor pro zdražení jednorázových jízdenek tu podle něj stále je. "Jde o to, udržet nízkou cenu předplatných kuponů na MHD, protože ty si kupují Pražané. Jednorázové jízdné zajímá návštěvníky Prahy, turisty a zde je možná prostor k větším rozdílům," řekl primátor Svoboda.

Klasický (populistický, většinou předvolební) omyl. Prostor je velmi omezený. Cena jednorázové jízdenky je dle četných studií téměř na hranici akceptovatelnosti cestujícími. Většina příjmů DP se generuje z předplatného (cca 65%), které je např. dle studie organizace UITP příliš nízké a navíc zatíženo příliš vysokými slevami (viz zde a zde).

Pan primátor pravděpodobně zcela nesouhlasí se závěry studie, kterou pro něj na sklonku minulého roku zpracoval známý ekonom Zámečník. Citace z této studie (str 24-26) následuje:

  • prostor pro zvýšení ceny jízdného v Praze existuje. Při srovnání nominální výše jednorázových a časových jízdenek s jinými městy je patrná především u časových jízdenek značně nižší cenová hladina v Praze, v některých případech více než čtyřnásobně nižší - viz. cena roční časové jízdenky v Berlíně (při zohlednění nominální ceny standardního ročního jízdného a reálné čisté hodinové mzdy v daném městě, rozdíl mezi jednotlivými městy již není tak významný jako v případě nominálních cen jízdného).
  • V případě jednorázového jízdného se nominální ceny v jednotlivých městech zdají být vyrovnanější než v případě ročních časových jízdenek.
  • zásadní zvýšení cen jízdného, které by dokázalo vykompenzovat podstatnou část finanční zátěže způsobující HMP deficitní hospodaření (v řádu miliard Kč) by i s ohledem na mezinárodní srovnání a srovnání s jinými městy nebylo rozumné očekávat