Prodej pozemků Palmovka

Česká televize na svých stránkách uvádí:

"Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) schválil v roce 2009 pod vedením tehdejšího generálního ředitele Martina Dvořáka nevýhodný prodej autobusového nádraží u stanice metra Palmovka."

Toto tvrzení je zavádějící. DP byl sice v době podpisu smlouvy veden M. Dvořákem, nicméně generální ředitel nemohl samostatně rozhodnout o realizaci projektu takového rozsahu. O odprodeji majetku společnosti vždy rozhodovalo představenstvo, v tomto konkrétním případě se projektem zabývalo minimálně dvakrát:

  • 2001 představenstvem schválen pronájem na dobu 99 let
  • 2002 uzavřena nájemní smlouva
  • v dubnu 2007 představenstvem schválena realizace projektu Dostavba autobusového nádraží Palmovka - polyfunkční budova společností Discovery Investment s.r.o. Pro pořádek je nutno zmínit, že 8 členů představenstva hlasovalo pro, pouze 1 se zdržel.

Tématu se ČT věnovala i později v pořadu Reportéři. K cenám pozemků se v reportáži vyjadřovali odborníci (rozuměj makléři z nepříliš známých firem), autor reportáže ovšem opomněl (záměrně?) zmínit, že prodejní ceny vycházely z posudků soudních znalců (resp. je převyšovaly).