Policie stíhá českobudějovického primátora, sám podepsal milionovou smlouvu

ihned dnes zveřejnila informaci o stíhání primátora Českých Budějovic.

Zpozornět by měl i primátor Bohuslav Svoboda, který si s dodržováním zákona o hl. m. Praze také hlavu příliš neláme. Podle našich informací, resp. právních názorů které máme k dispozici, by i v případě Svobodou podepsané smlouvy s "auditorem" Láskou mohlo jít o stejný skutek, za který je stíhán primátor Thoma (samostatný svévolný podpis smlouvy bez vědomí Rady či Zastupitelstva). Flagrantním překročením primátorových pravomocí také pravděpodobně bude i navyšování rozpočtu na tunel Blanka, kdy k podpisu dodatku byl primátorem neprávem zmocněn úředník MHMP.

§ 72 zákona o hl.m.Praze:

(1) Primátor hlavního města Prahy je z výkonu své funkce odpovědný zastupitelstvu hlavního města Prahy.

(2) Primátor hlavního města Prahy zastupuje hlavní město Prahu navenek. Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva hlavního města Prahy nebo rady hlavního města Prahy, může primátor provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání neplatná.

§ 70 říká, že:

Rada hlavního města Prahy pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje primátor hlavního města Prahy spolu s náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady hlavního města Prahy, pořad schůze rady hlavního města Prahy, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Pro primátora Svobodu tedy zcela jistě nebude problémem prokázat, že Rada se smlouvou na "audit" souhlasila, resp. byla s ní seznámena.

Viz také:  

Bohuslav Svoboda pochybil a způsobil Praze více než milionovou škodu

Vydejte Svobodu

Je primátor týmový hráč?

Advokát Láska intenzivně spolupracuje s člověkem, jenž byl v minulosti několikrát v hledáčku policie

Auditor Láska: Společnice a šmírovačky

Chlív v DP a krystalicky čisté hospodaření současného vedení Prahy 

Co dělal primátor Svoboda? Nic, samý sliby.

Čí zájmy sledoval V. Láska ?

Další připravované úspory primátora Svobody

Doc. Svoboda v pořadu TV Prima Family

Fundovaní analytici Transparency International ve sporu M. Dvořák - CET 21

Je Transparency International sama součástí korupční mašinérie ?

Kde je uspořená libra ?

Láskův audit s odstupem času

Neschopný p. Bohuslav Svoboda

Primátor Svoboda - mistr miliardových úspor

Primátorova one man show

Tunel Blanka

Výsledky DPP (rok 2013 ve srovnání s rokem 2011)

Žábou na prameni je primátor. Dopravě ani ekonomice nerozumí.

Zamyšlení nad výsledky činnosti Licha a Svobody

Zadlužení DP aneb držíme se za pár větviček, které začínají praskat a dlouho nás neudrží