Pokřivená morálka pana Sitty ?

Dnes byl na twitteru zveřejněn text trestního oznámení Neograph na zřejmě Sittu ml. / Sittu st., vy věci podezření na trestný čin podplácení ve stadiu pokusu a ve skutkovém omylu. Toto oznámení zjevně vychází mimo jiné i z podání vysvětlení z r. 2012, kdy jeden z "korunních svědků obžaloby" prohlásil:

"... jsem byl panem J. informován o tom, že vedení DP Praha si zásadně vyhrazuje jako nutnou podmínku pro budoucí obchodní vztah to, že vztah mezi DP Praha a Neographem bude zprostředkovávat nějaká zprostředkovatelská společnost, kterou si vedení DP Praha určí. Pamatuji si, že jsem vyjádřil určité výhrady k této podmínce a požádal jsem Ing. J., že mou podmínkou je to, aby tyto vztahy byly podloženy smluvně.  Jeho reakce byla taková, že to nebude žádný problém, že se o to postarají jemu  blízcí právníci a že v tomto smyslu bude ve společnosti vše řádně ošetřeno po právní stránce. Byl jsem informován o tom, že zprostředkovatelskou společností bude jakási společnost Cokeville Assets Inc. se sídlem na Panenských ostrovech, a že současně je již domluvena pevná provizní částka ve výši 0,17 Kč za dodanou jízdenku. 

Na podzim roku 2011 vrcholil mediální zájem o zákulisí dodávání jízdenek pro DP Praha a v jednom pořadu ČT Ing. J. na dotaz redaktora, zda může potvrdit, že zprostředkování dodávky jízdenek prostřednictvím společnosti Cokeville Assets z Panenských ostrovů bylo nutnou podmínkou vedení DP Praha, Ing. J. poprvé po několika letech sdělil nejen veřejnosti, ale zejména mě jako druhému akcionáři a zaměstnancům společnosti Neograph, že tomu tak není, a že se to nezakládá na pravdě. Tím došlo k vyvrcholení celé věci, rozhodl jsem, že se jménem společnosti Neograph budu od těchto praktik distancovat ..."

Je zajímavé, že svědek obžaloby neměl žádný problém s doměnkou, že provize je požadována vedením DPP. Bez protestů plnil dodávky, platil provize, inkasoval podíl na zisku z lukrativní zakázky a teprve poté, co vyšlo najevo, že provize ze smlouvy pro management určena není, dochází k jeho náhlému prozření a následnému pokání formou spolupráce s policií.

Viz také: