Personální politika v DP a bankrotář ve funkci jeho finančního ředitele

Pražský primátor Svoboda v pořadu Fakta Barbory Tachecí 28.6.2012 na adresu DP mj. sdělil: "...musí existovat někdo, kdo je zodpovědný za ty věci a finance..."

Co asi primátor Svoboda svým vyjádřením myslel (výčet dále uvedených variant není vyčerpávající) ?

  • Varianta 1 - s ohledem na zálibu primátora v transparentních výběrových řízeních, jak koneckonců ukázal při volbě nového generálního ředitele Licha, se mu patrně nelíbil způsob výběru nového finančního ředitele DP, který byl na své místo dosazen pouze díky osobním vazbám na krizového generálního ředitele Licha (připomeňme si vzájemnou spolupráci v minulosti, kdy Heřman působil ve vedoucích funkcích Telecomu a Lich ve společnosti AT Kearney, která byla jeho klíčovým poradcem).
     
  • Varianta 2 - je spokojen s výběrem M. Heřmana, který koneckonců dostatečně prokázal svoje schopnosti řídit malou firmu tak, že se aktuálně nachází v konkursním řízení, takže je připraven své znalosti z tohoto procesu využít ve prospěch DP a svůj výrok primátor směřoval jako tichou výhradu k výkonu zastupující finanční ředitelce Češkové, která neváhala předvést obrat o 360 stupňů, když se v lednu 2011 podílela na přípravě zprávy pro finanční výbor MHMP, kde byla jasně uvedena částka úhrady od města pro DP ve výši 15 mld. Kč, tuto linii důsledně držela až do poloviny prosince 2011 a teprve po rezignaci tehdejšího finančního ředitele, možná v souvislosti s jejím jmenování do funkce předsedkyně představenstva došlo k náhlému prozření a podpisu smlouvy, která garantuje DP tržby o 4 mld. nižší.
     
  • Varianta 3 - stejně jako bývalý primátor Bém byl i Svoboda znechucen neustálým tlakem bývalého finančního ředitele Štiky na zajištění dostatečných financí pro DP (Bém navrhl odvolání Štiky na jednání představenstva v r. 2009 poté, co tehdejšímui primátorovi bylo ústy finančího ředitele sděleno, že Praha aktuálně dluží DP zhruba 650 mil. Kč; Svobodova administrativa bez vědomí náměstka pro dopravu zajistila jeho rezignaci poté, co jako místopředseda představenstva DP odmítal v prosinci 2011 podpis smlouvy viz výše varianta 2).
     
  • Varianta 4 - přestože se i bývalý generální ředitel Dvořák vyjádřil ve svém rozhovoru na Frekvenci 1 zde o předchůdci p. Heřmana vcelku pozitivně a přesto, že Štika před svým působením v DP působil úspěšně jako finanční ředitel celé řady pouze zahraničních společností (podotýkáme, že zatím nemá žádné zkušenosti s úpadkem), je možné, že v DP selhal. Ovšem výsledky DP za období 2007-2011 hovoří v neprospěch této varianty.

Viz také:

Doc. Svoboda v pořadu TV Prima Family

Žertovný zisk v DP

Neprůhledný výběr šéfa dopravního podniku

Nová personální politika v DP?