Otázky, které by měly být položeny...

 1. Je skutečně přesun dodávek tramvají do příštího roku miliardovou úsporou? Tramvaje se dodají ve stejném objemu, navíc se přesunula dodávka do roku, kdy bude splatný směnečný úvěr (cca 3 mld Kč). Bylo by zajímavé vidět onen dodatek smlouvy, který tento odklad zajistil. Původní smlouva totiž obsahuje inflační doložku (indexaci), která každou tramvaj při odložené dodávce prodraží.
 2. Pokud se primátor a p. Heřman nechtějí bavit o přiměřeném zisku, z čeho DP tyto tramvaje (zároveň s úvěrem) zaplatí?
 3. Hospodařil DP v letech 2007-2011 opravdu tak špatně? Z dostupných informací je zřejmé, že DP v tomto období poskytuje větší objem služeb s menším počtem zaměstnanců a s nižšími náklady na 1 km. Náklady města na DP nerostou, ale klesají.
 4. Odložená daň je institut, který je DP povinen užít bez ohledu na obsazení ředitelského postu. Je si p. Heřman vědom toho, že v letech 2008-09 ovlivnila HV pro management pozitivně (2,3 mld), ale v období 2010-11 negativně (1,9 mld)? Pokud ano, proč se hovořilo pouze o vylepšování HV? Pokud ne, zvažuje vzhledem k výsledkům jeho soukromého podnikání ve svém dalším působení jiný obor než finance?
 5. Slyšel (četl) někdy p. Heřman směrnici EU 1370 ? Pokud ano, o co opírá svá tvrzení, že DP nepotřebuje tvořit zisk (který je v podstatě jediným možným zdrojem pro financování obnovy majetku DP)?
 6. Četl p. Heřman analýzu předloženou finančnímu výboru MHMP v březnu 2011 s návrhy na řešení finanční situace DP? Pokud ano, souhlasí s ní? Pokud ne, připravil alternativní řešení (tak jak bylo avizováno v médiích primátorem)? Pokud ho připravil, kdy bude zveřejněno a implementováno?
 7. Proč si p. Heřman stanovil jako prioritu zavedení procesního (projektového) řízení v DP místo hledání způsobu dořešení krize ve financování DP?
 8. Souhlasí p. Heřman s tvrzením, že na nedávném jednání s odborovými organizacemi v podstatě potvrdil teorie o úvěrovém podvodu (uzavření úvěrové smlouvy v momentě, kdy bylo zjevné, že na jeho splacení nejsou prostředky)?
 9. Je primátor překvapen nově objevenými „účetními machinacemi“ v DP? Neměl by, neboť jako městský expert na finance (zastává funkci radního pro finance) je předsedou valné hromady, která pod jeho vedením již 2x bez výhrad schválila hospodaření DP, a to v době, kdy se o odložené dani i rezervách účtovalo.
 10. Má p. Heřman za to, že renomovaná auditorská společnost Deloitte by připustila jakoukoliv machinaci s účetními výkazy? Je si vědom toho, že za dobu našeho působení auditor vždy vydal výrok bez výhrad?
 11. Pokud rezervy vytvořené v letech 2007-2008 s jasným určením na opravy majetku DP nejsou v pořádku, jakou cestu navrhuje p. Heřman?
 12. Jak si p. Heřman představuje obnovu majetku, na který se v souladu s metodikou ministerstva financí nemohou tvořit odpisy a jehož výše je v současné době > 43 mld. Kč?
 13. Proč p. Heřman poukazuje kriticky na přerušení daňových odpisů? Jak by on řešil situaci, kdy DP hrozilo „promlčení“ lhůty pro uplatnění historických daňových ztrát? Připadá mu rozumné nezabývat se částkou v řádu 1,5 mld. ?
 14. Proč primátor chválí p. Liche za úsporu v investičních nákladech? Stejně tak by měl postupovat i v případě M. Dvořáka - během r. 2011 totiž byly investice omezeny také (velmi radikálně).