Obří prémie v dopravním podniku...

Aktuálně se zde věnuje odměnám vyplaceným na přelomu let 2011/2012 některým zaměstnancům DP. Tématem se zabývá i TV nova (zde).

  • Autor reportáže mylně hovoří o zdražování jízdného v souvislosti s těmito odměnami. Připomeňme si však, že o výši jízdného rozhoduje výlučně Rada hl.m. Prahy a že poslední výrazná cenová úprava se datuje do r. 2008 (korekce však proběhly i v červenci 2011).
  • Zuří i primátor Svoboda, který je "znechucen neobhajitelnou výší zlatých padáků". O "zlatý padák" ovšem nejde, jedná se o odměny odsouhlasené zastupujícím generálním ředitelem, který každé své rozhodnutí konzultoval s "Radnicí".
  • Jistou míru znechuceni by měli a mohli cíti občané, a to proto, že primátor zjevně není schopen řádně vykonávat práva akcionáře (města jako 100% vlastníka DP), resp. řídit tuto největší městskou firmu, přestože je ve funkci zhruba 2 roky.
  • Investigativní reportérka Sabina Slonková hovoří o tom, že jde o absolutně nejvyšší částky, které se jí podařilo vypátrat. Nezapomněla však na ČSA, které v r. 2009 rozdělovaly 120 milionů pro patnáctku manažerů ?
  • Co na obří odměny říkají řadoví zaměstnanci (p. Pulec)? P. Pulec je postava známá z kauzy "podplácení" (zde, zde); rozhodně však nejde o řadového zaměstnance, ale o profesionálního odboráře, který se řízením tramvaje zabývá velmi zřídka.
  • P. Pulec hovoří o odměnách jako o "výsměchu" řadovým zaměstnancům. Zapomněl však zmínit, že plat profesionálního odborového předáka v DP může dosáhnout až cca 90.000,- Kč měsíčně. Pozn.: tento plat není, na rozdíl od platu řadového člena odborů, v případě účasti na stávce krácen. Za plat tohoto odboráře by DP mohl zaměstnat minimálně 3 řidiče...
  • Nejlépe odměněný bývalý ekonomický ředitel Štika (podle informací na linked in) před DP působil pouze v zahraničních firmách. Jeho základní plat byl díky tomu vždy nejvyšším v DP (což v rozhovoru potvrdil i bývalý generální ředitel Dvořák). Poté, co jej z DP odstranil pro kritiku opencard (např. zde) tehdejší primátor Bém, se do DP později vrátil. Je tedy pravděpodobné, že výše odměn souvisí s jeho vysokým základním platem a s podmínkami smlouvy, které si díky silné vyjednávací pozici při návratu do funkce sjednal. Páně Pulcovo srovnávání platu řidiče a ředitele (statutárního orgánu) společnosti s 15 miliardovým obratem je poněkud v rozporu s výsledky analýzy odměňování, kterou pro DP v r. 2010 zpracoval renomovaný poradce Kulhánek (doporučena mesíční odměna v řádu statisíců Kč).

 

Viz: Nejdřív zdražili jízdné, pak si šéfové DPP dali miliony Miliony berou, každý rok Odměny budou nižší DP rozdával mnohamilionové odměny Do DP se vracejí Dvořákovi lidé...