Netransparentní Transparency

Podrobně se této nevládní, avšak z 80% vládami financované organizaci, věnuje stránka:

www.netransparency.cz

 

Viz také:

Transparency International ČR poškozuje ČR

Transparency International se zprůhledňovala tak dlouho, až se stala zcela neprůhlednou.