Liche jsme odvolali kvůli miliónovým poradenským zakázkám

Parlamentní listy zveřejnily stanovisko člena dozorčí rady Vodrážky.

Tento článek dává odlišný pohled na V. Licha, který je primátorem Svobodou adorován jako prototyp ideálního manažera, zachránce DP. 

Použijeme-li oblíbené slovo primátorovo, tj. žertovné, pak tím nejžertovnějším argumentem (prozatím), je deklarace pouhého oddálení dodávek tramvají do příštího roku jako ÚSPORY. Pravděpodobně i čerstvý student střední ekonomické školy ví, že v tomto případě nejde o úsporu, ale o pouhý posun platby do budoucna, navíc díky smluvně zakotvené indexaci může dojít k navýšení konečné ceny tramvaje. Posun dodávek také znamená, že platby budou kumulovány ve stejném roce, kdy bude splatný směnečný úvěr, jehož původní 10 letá splatnost byla "krizovým manažerem" prozíravě zkrácena na 1 rok. Přitom je velmi pravděpodobné (koneckonců upozorňuje na to i interní zpráva controllingu DP), že na tuto splátku nebude mít DP dost peněz. Takže z úspory se asi v příštím roce stane spíše koule na noze nového ředitele.

Dalším dokladem jisté právní naivity je fakt, že gen. ředitel Lich jako předseda představenstva připustil podpis smlouvy o směnečném úvěru, a to v rozporu s jasným doporučením controllingového oddělení DP viz obrázek).

Část strany 2 z trestního oznámení podeného 16.7.2012 bývalým ekon. ředitelem Štikou: