Která jízdenka je kvalitnější?

Připomeňme, že dva znalecké posudky z r. 2011 shodně konstatovaly, že jediným ochranným prvkem, který odolal padělání, byl speciální barvený papír, který je nyní nahrazen papírem běžným.

Fakt, že jiný dodavatel i přes použití řádově levnějšího materiálu místo speciálního, na zakázku vyvinutého papíru nebyl schopen snížit cenu jízdenky o údajnou "provizi", naznačuje, že cenový rozdíl, na který poukazoval NFPK, souvisí pouze s kvalitou použitých ochranných prvků a materiálů.

Zabezpečení nových jízdenek (dodává Státní tiskárna cenin) je podle informací certifikované zkušebny méně kvalitní než původní jízdenky vzor 2011 od Neograph, jehož jízdenky byly odolnější proti úplnému padělání.

Z informace od zkušebny vyjímáme:

"Původní vzorek je v zeleném odstínu, obsahuje viditelná vlákna, vlákna viditelná v UV a aktivní pigment BLP1 detekovaný v IR oblasti detektorem.

Nový typ jízdenky má odstín bílý a obsahuje: viditelná vlákna, vlákna viditelná v UV a má reakci na organická rozpouštědla.

Rozborem bylo zjištěno, že i nový typ jízdenky má určité prvky jištění v papíru, jednak vlákna a jednak chemické jištění, které ani v jedné ze specifikací vyráběných společností Neograph nebylo. Je však nutno zmínit, že u původního vzorku byla součástí ochrany jedinečná detekce v IR oblasti, která se vzhledem k unikátnosti řešení nevyskytuje u nového typu jízdenky (ta však disponuje reakcí na rozpouštědlo - tzv. krvácení). Nový typ však postrádá bezpečnostní prvek (vodoznak z jedné strany viditelný v UV), na rozdíl od původního vzorku.

Dalším rozborem jsme zjistili, že hustota vláken je u nového typu jízdenky menší (pouze 28 ks/dm2), zatímco u původního vzorku hustota činí 60-80 ks/dm2. Z toho plyne, že u původních jízdenek je zaručena lepší ochrana, protože viditelných vláken je víc i na jízdence samotné.

Původní jízdenky jsou dle našeho názoru z hlediska výrobních nákladů nesporně dražší, než nový typ jízdenky, a to s ohledem na již zmíněnou hustotu vláken, dále díky přidání barvy, tedy odstínu do zelena. Původní typ navíc obsahuje aktivní pigment detekovaný v infračervené oblasti speciálním IR perem, který je výrazně dražší, než kyselina reagující na organická rozpouštědla (ochrana proti tzv. krvácení u nového typu).

Na otázku který vzor jízdenky poskytuje lepší jištění, si dovolím formulovat osobní názor, a to:

Proti úplnému padělání je rozhodně lepší speciální aktivní pigment, který je patentován Neograph a.s., který lze jen s neadekvátním úsilím napodobit. Tento pigment je vhodnější pro náhodné kontroly při jízdách (pro revizora je mnohem lepší kontrola IR perem, než event. manipulace s roztokem, kterým zkouší reakci).

Na druhou stranu, pro případ částečného padělání (zejména pokusů o mytí již označené jízdenky), tedy odmazání prvků na již hotové jízdence, je výhodnější markantní červená stopa, která se projeví na nových jízdenkách (tato ochrana u původního vzorku nebyla).

 

Závěr:

Původní typ jízdenky vyrobené v Neograph a.s. je nesporně finančně nákladnější, než typ nový (větší hustota jistících vláken, speciální pigment detekovaným v IR oblasti, který nemůže nikdo jiný nabídnout, odstín do obtížně kopírovatelné barvy). Díky speciálnímu pigmentu je původní typ lépe chráněn proti úplnému padělání."

Viz také: 

Důležitý je, kolik platil dopravní podnik za tu jednu jízdenku, to se domnívám, že pro daňového poplatníka je klíčový

Jízdenky jsou o třetinu levnější ?

Mým Pražanům...(ceny jízdenek)

Nové jízdenky MHD

Kvalita jízdních dokladů