Kozel zahradníkem...

Euro, 14.5.2012 str. 14 uvádí:

Když byla před časem šéfkou DPP přechodně jmenována naprosto neznámá bakalářka Magdalena Češková (do počátku roku 2010 pracovala jako vedoucí oddělení financování obcí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje – pozn. red.) bylo zapotřebí zajistit nezkušené manažerce „poradce“. Celkem překvapivě se jím stal bývalý šéf IT Dopravního podniku Pavel Chytil.
Kdo by hádal, že Chytilovým nadřízeným v České poště, kde nyní pracuje jako specialista řízení projektů na úseku ICT, bude někdo z jeho bývalých nadřízených, strefil se. Výkonným ředitelem úseku ICT je totiž bývalý ekonomický náměstek DPP Martin Horák, spojovaný s firmou na vymáhání pokut *) od černých pasažérů (přitom jako úředník podle obchodního rejstříku podniká v několika firmách – pozn. red.). Svá místa na poště oba manažeři získali nejspíše kvůli zásluhám, jakých dosáhli u pražského přepravce.
„Podle našich informací paní Češková potřebovala odborníka, se kterým bude konzultovat provoz IT. Byla totiž pověřena vedením ekonomického úseku, do kterého spadá odbor provoz IT, a její zaměření je ekonomického rázu. Proto byla uzavřena poradenská smlouva s panem Chytilem, která bude samozřejmě ukončena po nástupu nového vedoucího odboru provozu IT,“ sdělila týdeníku Euro mluvčí společnosti Monika Lojínová.

Podle důvěryhodných zdrojů z DP činil měsíční honorář p.Chytila přes 80 000 Kč.

*) Vztahem M. Horáka ke společnosti Tessile ditta se zabýval časopis euro č. 19/2012 na str. 30:

"Od roku 2008 pohledávky za černými pasažéry vymáhá Tessile ditta. A bez potíží prošla rovněž skutečnost, že vlastníkem poloviny akcií firmy je podle databáze Magnusweb dobrý známý tehdejšího ředitele Dvořáka Martin Horák, ekonomický šéf DPP v letech 2010 až 2011. Horák vlastnictví Tessile ditta popírá."

 

Dále také: Češková: Už si to moc nepamatuju