Kdo viní z korupce, musí dát na stůl podklady

Vrchní soud se postavil Nadačnímu fondu proti korupci, kritizoval zveřejnění kompra na Ivo Rittiga: "...výkon svobody projevu s sebou nese jisté povinnosti a odpovědnost, a že ochrana, kterou článek 10 poskytuje novinářům, je podmíněna tím, že tito jednají v dobré víře tak, aby při dodržení novinářské etiky poskytli přesné a věrohodné informace.“

www.ceska-justice.cz/2016/10/vrchni-soud-se-postavil-nadacnimu-fondu-proti-korupci-kritizoval-zverejneni-kompra-na-ivo-rittiga/