Jízdenky jsou o třetinu levnější ?

Celá řada novin převzala výrok mluvčí DP Lojínové o tom, že jízdenky jsou o 1/3 levnější.

Jednou třetinou se vždy rozumělo 33,3333%. Slečna Lojínová uvádí, že původní cenu 36 hal./ks se podařilo snížit na 26 hal./ks, což je však pouhých 27,78%. Je jasné, že je třeba obhájit nižší kvalitu přehnaným tvrzením o dramatické slevě, nicméně 27% má blíže spíše k 25% než k 33%.

Připomeňme fakt, že oba znalecké posudky z r. 2011 shodně konstatovaly, že jediným ochranným prvkem, který odolal padělání, byl speciální papír, který je nyní nahrazen papírem běžným. S těmito posudky konvenuje i dnešní vyjádření společnosti Neograph, která potvrzuje unikátnost původně dodávaného papíru.

Absolutně tedy dle DP došlo k poklesu ceny o 10hal/ks. NFPK však vždy (nepravdivě) tvrdil, že "Za zprostředkování smlouvy mezi firmou Neograph a DPP měla společnost Cokeville dostat z každého lístku 17 haléřů.". Fakt, že jiný dodavatel i přes použití řádově levnějšího materiálu místo speciálního, na zakázku vyvinutého papíru nebyl schopen snížit cenu jízdenky o údajnou "provizi", naznačuje, že cenový rozdíl, na který poukazoval NFPK, souvisí pouze s kvalitou použitých ochranných prvků a materiálů.

 

Dále také:

Nové jízdenky MHD

Neograf - stručný přehled