Je Transparency International sama součástí korupční mašinérie ?

Alternativní pohled na bojovníky s korupcí zde.

Z článku vyjímáme:

  • TIC byl tedy vybrán bez výběrového řízení a účtuje si za to peníze. Není to úplně košer a nekoresponduje to ani s rétorikou TIC...
  • TIC se v tomto případě ukázala, jako efektivní a hlavně efektní partner při krytí možné korupce..
  • TIC nestojí na straně obyčejných lidí, ale je pouze součástí celého divadla kolem nás.
  • ...celý tendr, jehož samotné nastavení bylo v minulosti z hlediska korupčnosti kritizováno, je nyní transparentní, protože je „posvěcen“ těmi nejpovolanějšími: Transparency International! Ve skutečnosti: kamarádíčky pana ing. Zámečníka...

Viz také:

Britské listy k Transparency International

Transparency International se zprůhledňovala tak dlouho, až se stala zcela neprůhlednou.

V DPP neprobíhá audit. A Transparency International nevěřte