Je primátor týmový hráč?

Pravděpodobně ne - koneckonců tomu i nasvědčuje jeho záliba v individuálním sportu (šerm) a jeho "one man show" styl řízení hlavního města.

Bylo by zajímavé vědět, zdali primátor Svoboda zná zákon o hl.m.Praze. Kdyby ano, pravděpodobně by nikdy nemohlo dojít k situaci, kdy v rozporu s tímto zákonem prosazuje svoji vůli bez řádného projednání a schválení Radou/Zastupitelstvem. Konkrétně by se mohlo jednat o "transparentní výběr" generálního ředitele Licha a také o uzavření smlouvy o "auditu" s Mgr. Láskou.

Výběrovým řízením na GŘ DP se již policie zabývá. Pravděpodobným překročením pravomocí primátora a následnou neplatností smlouvy s Mgr. Láskou se zabývat teprve bude.

Je bizarní, že primátor má za to, že informace sdělené radě prostřednictvím tisku nahrazují postup předepsaný zákonem. Následující citace je z článku Primátorova one man show :"I já sám jsem opakovaně do médií říkal, že šetření v Dopravním podniku HMP proběhne.“

 

Viz také:

Auditor Láska: Společnice a šmírovačky

Dozorčí rada DPP kritizuje audit: Praktiky StB

Jaký je skutečný účel auditu?

Něco v auditu nehraje

Neprůhledný výběr šéfa dopravního podniku

Primátorova one man show

V DPP neprobíhá audit. A Transparency International nevěřte

Zastupitel Berka: Podle zákona při ceně zakázky nad 2 miliony korun mělo zastupitelstvo vypsat veřejnou soutěž

 Zvolen nový ředitel DPP